Thu Phí Không Dừng EPASS


Thu Phí Không Dừng EPASS

EPASSS là giải pháp thu phí tự động không dừng ETC được Công ty Cổ phần Giao Thông Số Việt Nam - thành viên của tập đoàn viễn thông Viettel thực hiện theo đề án giao thông thông minh.Dịch vụ thu phí tự động ePass là dịch vụ thu phí tự động tại các trạm thu phí. Thông qua thẻ định danh ePass dán trên xe, giúp xe qua trạm thu phí không phải dừng chờ thanh toán mà vẫn giữ được tốc độ lưu thông ổn định.